Karma

Current

Neutral (0)

Log

Time Points Comment Voter
2014-03-06 07:51 -1 #5Q philovivero@pipedot.org
2014-03-02 09:09 +1 #5Q maxim@pipedot.org
1